Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Trening Rozwoju Wyższej Świadomości

Poziomy Treningu Rozwoju Wyższej Świadomości  i poziomy certyfikowania.

Obecnie trening jest realizowany wyłącznie w trybie indywidualnym.

Trening ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwinięciem wyższej świadomości w celu niesienia skutecznej pomocy innym.

Każda osoba myśląca o poważnej, odpowiedzialnej pomocy  innym aby była kompetentna musi sama przejść proces samouzdrawiania.

Jej umiejętności i obudzone zdolności powinny zostać potwierdzone przez doświadczonego praktyka.

Certyfikaty poszczególnych stopni wydawane są dla osób chętnych, indywidualnie dla każdej osoby, w stosownym czasie, w zależności od rozwoju jej świadomości i obudzonych możliwości pomagania innym.

Jesli chcesz rozwinąć wyższą świadomość, pomóc sobie i innym, zapraszam  na indywidualne konsultacje i sesje.

Przeczytaj artykuł zajecia-grupowe/co-to-jest-wyzsza-swiadomosc

Trening na 1 poziomie.
Uzdrawianie historii własnego życia, nabywanie umiejętności samouzdrawiania i zdolności wspierania siebie samego, integrowanie i uzdrawianie linii swojego losu, rozpoznawanie decyzji z przeszłości i ich obecnych skutków, rozpoznawanie intencji wobec siebie, podejmowanie nowych korzystnych decyzji i dokonywanie lepszych jakościowo wyborów. Nauka podstawowych technik pracy.
Zalecana realizacja inicjacji I stopnia Reiki.

Certyfikat treningu 1 stopnia potwierdza zintegrowanie przez adepta najważniejszych etapów samouzdrawiania oraz potwierdza nabycie przez adepta podstawowych umiejętności i technik pracy z umysłem.

Trening - Poziom 2. Pełniejsza integracja przeszłości, zdobywanie umiejętności pozytywnego kreowania własnej przyszłości, rozwijanie zdolności pozytywnego wpływu na innych, poszerzanie świadomości.
Osoba ubiegająca się o certyfikat 2 stopnia musi wykazać się pozytywnymi opiniami i świadectwami osób, którym była pomocna oraz musi uczestniczyć w sesjach uzdrawiania prowadzonych przeze mnie oraz przejść weryfikację podczas prowadzenia procesów uzdrawiania dla innych.
Zalecana realizacja inicjacji II i III stopnia Reiki.

Certyfikat 2 stopnia potwierdza nabyte umiejętności niesienia uzdrawiającego wpływu innym.

 

Trening - Poziom 3. Adept osiąga trwałe połączenie z planem nadświadomym, ma zdolność wglądu i odczytu inspiracji, rozwiązań pomocowych zarówno w indywidualnej pracy z klientem jak również nabywa umiejętności prowadzenia zajęć grupowych. Urzeczywistnia niezbędne cechy i jakości potrzebne do pracy grupowej z innymi. Realizuje pełną samodzielność i niezależność w swojej praktyce rozwojowej i pracy uzdrawiania.
Osoby, które chcą otrzymać certyfikat 3 stopnia obowiązuje odbycie stosownej praktyki u mego boku.

Certyfikat 3 stopnia potwierdza kompetencje do prowadzenia zajęć grupowych.

Niezbędne zagadnienia do realizacji na 1 etapie.

* Odkrywanie i uzdrawianie swego wewnętrznego dziecka.
* Uniewinnienie siebie.
* Rozwijanie odpowiedzialności.
* Rozwijanie zdrowego poczucia własnej wartości.
* Przebaczenie, miłość. Rozwijanie mocy serca.
* Moc akceptacji siebie i innych.
* W stronę miłości do samego siebie. Mądra troska o siebie i o innych.
* Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa.
* Pogodzenie z samym sobą.
* Uzdrawianie stosunku do własnego ciała.
* Dobry kontakt z samym sobą.
* Moja relacja ze źródłem mego istnienia.
* Kreowanie swego życia poprzez moc serca.
* Rozwijanie miłości do rodziców.
* Swoboda, lekkość i spontaniczność w wyrażaniu siebie.
* Umiejętność bycia z samym sobą.
* Uszczęśliwianie siebie.

Zagadnienia etapu 2 Treningu Rozwoju Wyższej Świadomości. Wszystkie tematy z etapu 1 oraz:

* Kontakt z Wyższą Jaźnią.
* Samodzielność w życiu i swojej praktyce rozwojowej.
* Rozwijanie pewności siebie.
* Witalność, pełnia zdrowia.
* Odkrywanie i rozwijanie własnej mocy.
* Otwarcie na obfitość życia.
* Rozwijanie pełnej samodzielności i niezależności.
* Rozwijanie czystego stosunku do pieniędzy. Kreacja dostatku.
* Odkrywanie talentów i wyzwalanie twórczego działania.
* Życie w wyższej świadomości.
* Radość działania. 
* Zdrowe, sprawne, piękne, młode ciało.
* Otwartość na życie.
* Przebudzenie mocy.
* Szczerość wobec siebie, Boga i wobec innych.
* Wyznaczanie i skuteczna realizacja celów życiowych.
* Uzdrawianie stosunku do seksu i własnej seksualności. Aspekty seksu anielskiego. Otwarcie na przyjemność.
* Moc łagodności i delikatności.
* Otwarcie na bogactwo duchowe i materialne.
* Prosperująca świadomość. Wyzwalanie kreatywności i zaradności.
* Odkrywanie siebie prawdziwego. Kim jestem, jaki/a jestem ?
* Udane związki z innymi.

Zagadnienia etapu 3 treningu - wszystkie z etapu 1 i 2 oraz:

* Błogie życie w wyższej świadomości.
* Urzeczywistnianie pełni spokoju.
* Mądrość i genialność Boga w nas.
* O szczęściu i prawdziwej radości.
* Rozwijanie świadomości pełni.
* Rozwijanie świadomości wolności.
* Lekkość i łatwość w życiu.
* Witalność, energia, moc, radość, młodość w każdym wieku.
* Codzienna praktyka uważności.
* Świadomość rzeczywistości.
* Świadomość prostoty i piękna.

Realizacja poszczególnych stopni certyfikatu polega  na rzetelnej, samodzielnej pracy nad rozwojem swojej świadomości przez każdego adepta, realizowanej indywidualnie poprzez własną autentyczną praktykę rozwojową i medytacyjną, którą każdy adept realizuje w swoim tempie, w swoim domu pod opieką wyższej świadomości oraz inspiracji działąjących także przeze mnie.
Wymagane jest uczestnictwo w zajęciach w obowiązkowych tematach, wyszczególnionych powyżej, dla każdego stopnia certyfikacji oraz znacząca integracja powyższych zagadnień w życiu kandydata.

 Trening jest realizowany w trybie indywidualnym - spotykamy się na konsultacjach w gabinecie lub na skype.
Osoba, która chce otrzymać ode mnie certyfikat danego stopnia, sama najpierw ocenia, o który stopień certyfikatu chce się ubiegać i przedstawia tę propozycję mnie.
Ja rozpatruję prośbę w oparciu o aktywny udział w zajęciach - spotkaniach, przebyte sesje uzdrawiania, konsultacje, inicjacje oraz otwarte i obudzone cechy urzeczywistnienia, niezbędne do uzyskania potwierdzenia realizacji treningu danego stopnia.
Postawa kandydatów do certyfikacji podczas treningu powinna charakteryzować się rzetelnością, autentycznym zaangażowaniem i gorliwością, szczerością i oddaniem swojej pierwotnej naturze, czystością intencji wobec siebie i swego rozwoju, a docelowo, zrównoważeniem i coraz większym, prawidłowo rozumianym otwarciem.
Istotne znaczenie ma stosowanie się do moich podpowiedzi, inspiracji, kontakt i porozumienie ze mną oraz własna inicjatywa odnośnie całego toku certyfikacji.
Ja dostosowuję się do możliwości fizycznego udziału w niektórych elementach programu treningu ze strony kandydatów.
Osoby, które chcą otrzymać certyfikat 3 stopnia obowiązuje odbycie stosownej praktyki u mego boku podczas moich zajęć warsztatowych i wczasów rozwojowych.

Osoby zainteresowane udziałem w treningu proszę o informację na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.