Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Prawidłowo realizowany rozwój osobisty i duchowy.

Prawidłowo realizowany rozwój osobisty i duchowy prowadzi do całkowitego otrzeźwienia, do obudzenia świadomości tego kim jesteśmy oraz do zastosowania obudzonej świadomości w codziennym życiu.

Prawidłowy rozwój duchowy nie ma nic wspólnego ze stanami odlatywania od codzienności, a wręcz przeciwnie, pozwala odkryć na nowo codzienność i doświadczać jej w wolności od cierpienia, wysiłku, chaosu.

Prawidłowy rozwój osobisty i duchowy umożliwia coraz bardziej sprawne i zaradne funkcjonowanie w codzienności, umożliwia nowe postrzeganie życia w ogóle oraz nowe widzenie swojego życia, a nade wszystko wyzwolenie od tego, co było przyczyną cierpienia, smutku, niespełnienia.

Duchowość w swojej czystej, prawidłowej  postaci jest całkowicie praktyczna i życiowa.

Większość z nas nie może sobie pozwolić na luksus kontemplowania rzeczywistości i naszego jestestwa w odosobnieniu. Mamy rodziny, dzieci, pracę, naukę, obowiązki, dlatego też nie należy czynić rozdziału pomiędzy tym co codzienne a co uduchowione. Należy tak poprowadzić swoją praktykę, by duchowość prześwietliła nasze codzienne bytowanie, rozpoznając, że wszystkie aspekty naszego życia zasługują na szacunek, uwagę. Mądrością jest integrowanie i scalanie  wszystkich dziedzin życia. Wydaje się przecież, że życie i warunki, w których przyszło nam żyć, zwyczajnie nie pozwalają nam na inną możliwość a doświadczenie wielu ludzi pokazuje, że taka integralność  jest całkowicie realna i możliwa.

 Prawidłowa praktyka rozwojowa nie ma nic wspólnego ze stanami emocjonalnej ekscytacji, egzaltacji, rozchwiania i użalania się nad sobą.

Nie prowadzi również do nieadekwatnych, pełnych iluzji stanów własnej wszechmocy, znanych z niektórych nurtów rozwojowych.

Na drodze rozwoju odkrywamy też, że miłość nie jest tym co sobie na jej temat wyobrażaliśmy, wymyślaliśmy i nie ma nic wspólnego z przesłodzoną, cukierkową, dziecięcą miłością. W efekcie praktyki odkrywamy, że jest mądra, potężna i odziera nas z wszelkich zafałszowań, urojeń i złudzeń.

Prawidłowy rozwój osobisty i duchowy otwiera w nas szlachetną, mądrą dojrzałość i gotowość do widzenia bez zasłon, bez upiększania rzeczy i spraw. Jednak, mądrze poprowadzony, umożliwia widzenie i przeżywanie życiowego piękna.

Prawidłowa praktyka rozwojowa prowadzi do pełnej zgody z samym sobą, uczy zrozumienia dla innych, tolerancji odmienności postrzegania, szacunku do każdej istoty żyjącej i do samego procesu życia.

Prowadzi do zdrowia psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, duchowego, do postawy pełnej zrównoważenia i pokoju. Pozwala odkryć źródło autentycznego, niczym nieuwarunkowanego szczęścia.

Wokół samego pojęcia duchowości jest wiele nieporozumień oraz pokutujących mitów i wyobrażeń na ten temat. Dlatego warto samemu budować swoją praktykę rozwojową i duchową wolną od schematów, nieprzystających do naszej rzeczywistości form, mądrze nowoczesną, prowadzącą do autentycznej wolności i całkowitego wyzwolenia.

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.