Wejdź na mój kanał You Tube

AUDIO tutaj

WARSZTATY SAMOREALIZACJI

Psycholog Szczecin - psycholog online Kontakt

email: renata@psychologszczecin.net 

Nr konta

BLOG - Redukcja psychicznego cierpienia

BLOG -  Pomoc i terapia psychologiczna

BLOG - Coaching Szczecin i Skype

BLOG - Rozwój osobisty

BLOG- Rozwój wewnętrzny


AKTUALNOŚCI - kliknij


Opinie - kliknij


Pomoc Mistrza Reiki na odległość

- wsparcie energetyczne


 

 

Psycholog Szczecin, psycholog on-line
Centrum Terapeutyczno- Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi
Gabinet Psychologiczny
ul. Winogronowa 15 Szczecin
tel. + 48 606 266 386
renata@rozwojosobistyiduchowy.pl

Hipnoza terapeutyczna- seans

NAŁOGI   UZALEŻNIENIA   STANY LĘKOWE   NERWICA    ODCHUDZANIE    ZABURZENIA ODŻYWIANIA    REDUKCJA STRESU   ZABURZENIA SNU    DEPRESJA

Seans psychologicznej hipnozy terapeutycznej wzbogacony pracą z energią naturalną

Czym jest hipnoza?

Hipnozę definiuje się jako zmieniony stan świadomości, który w sposób zasadniczy różni się od stanu snu i czuwania,  stan w którym człowiek ma zwiększoną receptywność na sugestię.

Zaletą terapii w hipnozie jest to, że w tym stanie łatwiej odsunąć nieaktualne, ograniczające  przekonania pacjenta i zainicjować realną zmianę w jego sposobie postrzegania i funkcjonowania. Hipnoza ułatwia dostęp do nieświadomych warstw psychiki pacjenta. Dzięki temu, podając odpowiednie sugestie łatwiej rozwiązać problemy, które pacjent zgłasza.

Ważne!

Osoba wprowadzona w stan hipnozy zachowuje świadomość i może w dowolnym momencie sama zadecydować o wyjściu z tego stanu.

Jest to bezpieczny stan przyjemnego odprężenia, stan wypoczynku dla umysłu. Po zakończonym seansie osoba budzi się odprężona i zrelaksowana.

Nie można osoby zahipnotyzować wbrew jej woli, nie można osoby w hipnozie  zmusić do wykonania czegoś wbrew jej woli.

Osoba stosująca hipnozę powinna dysponować profesjonalną wiedzą psychologiczną, dlatego najlepiej jak posługuje się nią psycholog lub psychiatra.

Czy każdego można zahipnotyzować?

Poszczególne osoby różnią się pod względem podatności hipnotycznej.

Niektórych osób wcale nie da się zahipnotyzować, a inne osoby są bardzo podatne. Podatność na hipnozę jest cechą wrodzoną, w niewielkim stopniu modyfikowalną.

Przeciwwskazania do seansu:

- osoby z bardzo niskim ciśnieniem krwi

- osoby z zaburzeniami o charakterze psychotycznym

- osoby z niektórymi zaburzeniami osobowości (  borderline, osobowość paranoiczna)

Wokół hipnozy narosło wiele nieporozumień i krąży wiele  mitów.

Hipnoza terapeutyczna jest bezpieczna  i nie ma nic wspólnego z wersją estradową, na którą lepiej uważać.

Hipnoza terapeutyczna jest świetną metodą pomocy psychologicznej, skuteczną wszędzie tam, gdzie standardowe metody są niewystarczające lub zupełnie zawiodły.

Oddziaływanie psychologiczne tą metodą wymaga od terapeuty nie tylko umiejętności technicznych ale także dużej uważności na osobę pacjenta, dbałości o jego  dobro i poczucie bezpieczeństwa.

Jest pomocna ( m.in.) w następujących problemach:

- zaburzenia lękowe i inne o podłożu nerwicowym

- depresja

- uzależnienia, nałogi

- zaburzenia związane ze stresem

- zaburzenia osobowości

- zaburzenia odżywiania

- problemy, które nie poddawały się innym metodom

 

Hipnoza jest stanem zwiększonej podatności na sugestie ( Hull, 1933)

Hipnoza jest zmienionym stanem świadomości, różnym od stanu czuwania i stanu snu  (Bowers 1992) ( Fromm 1998), (Hilgard 1986),( Orne 1998). Stan ten może wystąpić spontanicznie, jednak najczęściej  jest sztucznie wywoływany przez specjalna procedurę, nazywaną indukcją hipnotyczną, która zazwyczaj obejmuje sugestie rozluźnienia, odprężenia i senności. Ze stanu tego osoba jest wyprowadzana przez terapeutę.

Będąc w stanie hipnozy, osoba reaguje pozytywnie na podawane sugestie.

W chwili obecnej problematyka hipnozy jest już dziedziną w pełni zaakceptowaną przez psychologiczne i medyczne stanowiska naukowe, mająca swoją specyficzność i metodologię. (Siuta, 1998)

Nauka nie akceptuje stosowania hipnozy estradowej. Hipnozę terapeutyczna uznaje za całkowicie bezpieczną i użyteczną, szczególnie w przypadkach uwalniania od nałogów, uzależnień, uciążliwych fobii, pokonywaniu stanów lękowych, w redukcji stresu, odbudowie poczucia własnej wartości, wyzwalaniu kreatywności, i innych.

Praca z energią naturalną to stosowanie technik pracy mentalnej i energetycznej  przekazywanych przez mistrzów naturalnego uzdrawiania .w systemie Reiki Usui i systemie uzdrawiania pranicznego mistrza  Choa Kok Sui. System Reiki oferuje specjalne klucze dostępu do umysłu podświadomego pacjenta, dzięki czemu zakotwiczanie nowych zdrowych przekonań przebiega w sposób sprawny i szybki.

Hipnoza – hipnozą nazywamy specyficzny stan świadomości, będący wynikiem intensywnej koncentracji hipnotyzowanego na osobie hipnotyzującej. Siła koncentracji sprawia, że komunikat nadawany przez hipnotyzera zyskuje charakter sugestii. Sugestie zwiększające intensywność fizjologicznych doznań kojarzonych ze stanem spoczynku, umożliwiają pacjentowi wzmocnienie koncentracji na hipnotyzerze; z kolei rozpoznanie przez pacjenta zgodności treści sugestii z rzeczywistym zwiększeniem stanu relaksacji wzmacnia zaufanie do hipnotyzera, umożliwiając zastosowanie dalszych sugestii. Warto zaznaczyć, że skuteczność hipnozy zależy przede wszystkim od stopnia motywacji pacjenta; istotnym jest również indywidualny poziom podatności na hipnozę, a także sposób (paternalistyczny, maternalistyczny) jej indukowania. Oddziaływania hipnotyczne okazują się skuteczne przede wszystkim w leczeniu zaburzeń związanych ze stresem, niosąc za sobą potencjalnie stuprocentową skuteczność. Sprawdzają się również w leczeniu zaburzeń snu, depresji, uzależnień (poprzez warunkowanie awersyjne), zespołów bólowych oraz objawów bólowych spowodowanych schorzeniami somatycznymi; stosuje się je również w celu pogłębienia relacji terapeutycznej.(…) Hipnoza jako narzędzie psychologiczne jest stosowana w każdym nurcie terapeutycznym, a popularność zawdzięcza efektywności i dostępności.

 

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011,  s. 497-507

©2007-2018 Samadhi - Centrum Terapeutyczno - Rozwojowe Renaty Łopatki Samadhi. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie całości lub części: zdjęć, grafik i tekstów bez naszej zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.